Lietošanas noteikumi

Kopējie portāla lietošanas noteikumi

1. Portāls www.monday.lv ir karjeras iedvesmas, izaugsmes un iespēju satura medijs, kā arī uzņēmumu darba devēja tēla un  atlases sludinājumu interneta medijs, un turpmāk šeit tiks apzīmēts kā Portāls. Portāls pieder SIA Academia Advisors (reģ Nr. 40103706027), turpmāk tekstā īpašnieks.  Portāla īpašnieka/u maiņas gadījumā, lietotājs neiebilst, ka visa Portālā esoša informācija par lietotāju tiks nodota Portāla īpašumu tiesību pārņēmējiem.

2. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Portāla īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Lietošnas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem un ievēros tos

3. Reģistrētie lietotāji, atkārtoti apmeklējot Portālu, vienmēr nokļūst satura lapā izvēlnē Sākums.

4. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

5. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

6. Portālā ir aizliegts ievietot (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) vai veikt darbības, kas:

– aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

– aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

– ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

– satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

– ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

– aizskar personas godu un cieņu;

– kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklāmēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;

– visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;

– satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām pielīdzināmas vielas vai augus;

– reklamē finanšu pakalpojumus-

– reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu.

– pārkāpj normatīvos aktus.

7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Portāla īpašniekam vai tā tiesību likumiskajam pārņēmējam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Īpašniekam un trešajām personām.

8. Visi strīdi starp Portālu un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Juridisko personu lietošanas noteikumi

1. Juridiska persona, turpmāk tekstā klients, pasūtot jebkuru portāla piedāvāto pakalpojumu, sniedz sekojošu informāciju par sevi – uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja – lietotāja vārds, uzvārds, amats; epasta adrese; uzņēmuma nosaukums; reģistrācijas numurs; juridiskā un faktiskā adrese; bankas konts. Šī informācija tiek izmantota, lai izrakstītu rēķinu uzņēmumam, kontaktētos ar uzņēmuma pārstāvi. Uzņēmuma pārstāvim, iesniedzot šo informāciju, tiek izsūtīts epasts ar piekļuves parolēm Portālā izvietotā Uzņēmuma profilam. Pēc klienta pieprasījuma tiek izsūtīts sadarbības līgums un rēķins. Veicot apmaksu par pakalpojumu, klients saņem tiesības rediģēt savu profilu un izvietot darba sludinājumus. Ja klients vēlas pārtaukt sava uzņēmuma profila darbību ātrāk nekā to paredz līguma termiņš, tam jāpaziņo portāla administratoram uz epastu – re@monday.lv

2. Portāls neuzņemas atbildību par klienta turpmākās atlases posmiem, nerekomendē un neiesaistās atlases procesā. Tas tikai nodrošina iespēju izplatīt informāciju par sevi gan juridiskām, gan fiziskām personām.

3. Sadaļas Uzņēmumi informāciju sagatavo Portāla autori, cenšoties to pasniegt pēc iespējas neitrālākā un patiesākā manierē. Portāla administrācija patur tiesības izvēlēties nesadarboties ar uzņēmumiem, kuru rīcība tirgū ir neētiska, naidu vai diskrimināciju kurinoša.

4. Portāla sadaļā Uzņēmumi publicētās bildes ir vai nu Portāla autoru radītas vai ir tā klientu īpašums. Klients sava profila izveidei drīkst iesniegt, publicēt tikai sava uzņēmuma fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas nav atļauts lejupielādēt trešo personu satura veidošanas vai komercnolūkos, izņemot gadījumus, kad tas tiek atrunāts klientu līgumā. Ja trešā puse vēlas izmanot portāla radīto saturu daļēji, piemēram citējot, tām obligāti jānorāda portāls kā informācijas oriģinālas vietnes avots. Ja trešā puse grib pārpublicēt portāla sagatavotos materiālus, tam jāsaņem rakstiska atļauja publikācijai.

5. Portāls patur tiesības, izmantot Klienta sniegto informāciju, lai kontaktētos ar Klientu, piedāvātu sadarbības iespējas.

6. Portāls uzņemas veikt nepieciešamos soļus, lai lietotāju sniegtā informācija tiktu glabāta tikai portāla adminstrācijas arhīvā 2 gadus.

7. Viens reģistrētais lietotājs var izveidot un apkalpot vienu “Mans konts” jeb vienu uzņēmuma profilu.

8. Portāls nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Privātpersonu lietošanas noteikumi

1. Reģistrētie lietotāji saņem iespēju, apmeklējot portālu atkārtoti, nepastarpināti iekļūwt satura jaunuma lapās, kā arī var izveidot un lietot savu personisko profesionālo kontu. Lietojot savu kontu portāla sadaļā BIO (biogrāfijas), lietotāji bez maksas var izvietot savus profesionālo piedāvājumu sludinājumus, lejupielādēt savus attēlus vai video. Visai informācijai jāatbilst noteiktiem tehniskiem un kvalitātes kritērijiem. Attēlu izmērs nedrīkst pārsniegt 1200 px. Video failu apjoms nedrīkst pārsniegt 300 MB, tiem jābūt iesniegtiem vimeo formātā. Portāla administrācija patur tiesības nebrīdinot izņemt nekvalitīvus lietotāju un klientu attēlus un video failus.

2. BIO sadaļas lietotāju sludinājums automātiski tiek izņemts pēc viena mēneša. Lietotājs to var atjaunot. Komercsludinājumi tie izņemti bez brīdinājuma. Portāla administrācija var identificēt lietotāja identitāti pēc IP adreses un bloķēt turpmāko pieeju Portāla konta veidošanas iespējām.

3. BIO sadaļā lietotāji drīkst tikai ievietot savu profesionālo informāciju. Ja lietotājs ievieto agresīvu, nepatiesu vai aizsargājamu trešo personu informāciju, Portālam ir tiesības izsekot lietotāja identitāti, nodot informāciju par to Latvijas Republikas tiesībsargājošajām instititūcijām.

4. Viens reģistrētais lietotājs var izveidot un apkalpot vienu “Mans konts” jeb vienu BIO (bigrāfija) profilu.

5. Portāls nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!