Iedvesmai, Trendi lucas tozzi | Foto- www.brightside.com, Lucas Tozzi

Emocija, kas izglābs pasauli.

Vai atceries, kad pēdējo reizi piedzīvoji brīnuma pārsteigumu, skaistuma un pārdabiskā bijību, eiforiju? Iepleti acis patiesā izbrīnā, redzot elpu aizraujošus dabas skatus! Sastingi, dzirdot pārpasaulīgu mūziku! Apraudājies, skatoties sirdi aizkustinošu filmu! Iepazini pazemību, piedaloties labdarībā! Sajuties mazliet kā Dieva daļa, dzemdējot bērnu! Šie ir mirkļi, kad spējam izjust patiesu bijību kaut kā lielāka priekšā. Psihologi to sauc par paštranscendenci – spēju būt pāri savam personīgam ego, lai sasniegtu augstāku līmeni un integrāciju ar dzīvi, dabu, Visumu. Transcendence ir brīdis, kad izejam ārpus savām robežām. Tas ir solis ārpus šī brīža – atvēršanās paplašinātam cilvēciskajam potenciālam.

Viens no pirmajiem pētījumiem (1987) par bijības pieredzi analizēja NASA astronautu, kuriem ir bijusi iespēja redzēt zemi no kosmosa. Zinātnieki emocijas, kuras viņi piedzīvoja, nosauca par “pārredzamības effektu” (overview effect), un astronauti to raksturoja kā pārsteidzošu un vārdos neaprakstāmu transformācija un apskaidrības pieredze, izjūtot sevis un pasaules saplūšanu jeb kolektīvo apziņu, universālu brālību un transedenci, kas ceļas no skaistuma bijības un brīnuma pārsteiguma. Zinātnieki iet vēl dziļāk un pēta, kā šis efekts strādā un vai ir iespēja šo emocionālo pacēlumu izmantot arī citos kontekstos. Piemēram, viņi konstatēja, ka pastāv cieša sakarība starp bijības pārdzīvojumu un nesavtību. Tāpāt bijības efekts izraisa pārlaicīgu sajūtu, ka mums ir dots vairāk laika, kas savukārt mazina nepacietību. Pētnieki domā, ka bijības kopīga piedzīvošana saliedē kolektīvu, tas labāk sadarbojas un ir efektīvāka kopdarbībā.

Psihologi, veicot padziļinātus pētījumus par bijības un apbrīnas sociālajiem un emocionālajiem faktoriem, konstatēja, ka, tā izraisa cilvēkos savienošanās, saplūšanas (connectedness) sajūtas un vēlēšanos palīdzēt citiem. Bijības un apbrīnas piedzīvošana ir arī viena no visātrākajām un iedarbīgakajām personisko pārmaiņu un izaugsmes metodēm.

Savukārt Tomasa Džefersona unifersitātes (ASV) pētnieki noskaidroja, ka arī meditācijā un patiesā lūgšanā piedzīvotais saviļņojums līdzīgi kā bijība iedarbojas uz cilvēka veģetatīvo nervu sistēmu, kura kontrolē mūsu uzbudinājumu un nomierinājuma refleksus. “Normāli ir tā, ka viena sistēmas daļa atveras (uzbudinājuma) un otra aizveras (nomierinājuma). Taču ļoti intensīvos garīgos pārdzīvojumos strādā abas vienlaicīgi. Tāpat izjūtot bijību, abi pārdzīvojumi pārklājas.” – saka neirozinātnieks Endrju Ņūbergs (Andrew Newberg). Viņš norāda uz smadzeņu parentālo daļu, kas atbild par mūsu telpiskuma izjūtu un orientēšanās spēju fiziskajā pasaulē, un kas bijības pārdzīvojuma rezultatā it kā noslēdzas. Intensīva aktivitāte šajā smadzeņu daļā tiek saistīta ar sevis pazaudēšanās sajūtu, kad it tiek zaudētas robežas starp indivīdu un fizisko pasauli, rezultējoties viengabalainības un savienojamības ilūzijā.

Bez tam psihologi tic, ka, ja mums izdotos biežāk piedzīvot šīs eiforisko pārdzīvojumu sajūtas (vai mēs iemācītos tās reproducēt), tas cilvēcei kopumā dotu vairākus ieguvumus. Pirmkārt, izjūtot cilvēces veselumu un savienojamību, mēs vairāk apzinātos otra sāpes un mazāk otru sāpinātu. Otrkārt, tas varētu palīdzēt mums tikt labāk galā ar modernajām psiholoģiskām slimībām (trauksmes, uzmanības trūkuma hiperaktivitāte – ADHD), kā arī mazinātu ikdienas sīko rūpju un problēmu nozīmību.

Tieši šo skaistuma pārdzīvojumu vispārākajā pakāpē cer pārdot SpaceX un Virgin Galatico sapņotāji, attīstot kosmosa tūrisma industriju. Kaut gan tepat uz zemes vēl ir tik daudz ko apbrīnot! Lai tik mums pietiek naudas un laika….

Te dažas pārpasaulīgas fotogrāfijas…

Andy Ferrington/National geographic

Baganas karaliste, Mjama, Andy Ferrington/National geographic

kolorādo

Kolorādo

Ales Komovec, Slovenija

Ales Komovec, Slovenija

Lake Retba, bioindustry

Lake Retba, bioindustry

Gansu province Ķīnā/Tarringa

Gansu province Ķīnā/Tarringa

Kaindy ezers Kazahstāna/© Dina Julayeva

Kaindy ezers Kazahstāna/© Dina Julayeva

Avots šeit un Foto šeit

Izlasi arī par šo, mūsu veselībai vērtīgāko emociju vairāk.

Atstāj komentāru

Tavs e-pasts nebūs pieejams publiski.

Aizpildi kontaktinformāciju šeit:

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!