Izaugsme, Vadīt | Inta Santa

No pusvadītāja par līderi. Eneagrammas skatu punkts

Kļūt par vadītāju nenozīmē to pašu, ko kļūt par līderi. Tomēr, tieši līderis ir tas, kuru visbiežāk vēlamies redzēt kādas organizācijas vadītāja pozīcijā. Kā no vadītāja tapt par līderi? Atbilde meklējama pašizaugsmē. Viens no veidiem, kā nodarboties ar personisko izaugsmi ir eneagrammas studijas.

Eneagramma ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga, dinamiska un unikāla* personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Eneatipi- tā šajā tipoloģijā dēvē personības tipus. Katram no šiem tipiem var piešķirt nosacīto nosaukumu, šajā rakstā ir izmantoti divi- ietverot gan destruktīvo rīcību gan izaugsmes potenciālu. Protams, katram eneatipam ir savs līderības stils. Un katram no šiem stiliem ir savi plusi un mīnusi. Kas būtu jāatīsta vienam, otram būs attīstīts ar uzviju un otrādi. Iepazīstiet deviņu līderības veidu plusus, mīnusus, galvenos izaicinājumus un attīstības ceļu uz pilnīgu personiskā potenciāla izmantošanu.

1.eneatips. Perfekcionists ar Reformatora potenciālu

Vadīšanas stils:pareizais piemērs.

www.bigstockphoto.com

Personiskais fokuss:uzlabojumi, darba maksimāli perfekta paveikšana, ētisko principu ievērošana, augstu standartu piemērošana.

Galvenie personiskie izaicinājumi: kritiskums, pārāk liela iesaistīšanās operatīvajās detaļās, neelastība, pašpārliecinātība, reaģēšana uz jebkuru komentāru. Nespēja pretoties šiem izaicinājumiem sākumā var novest pie dusmām, bet vēlāk pie ilgstoša stresa un galu galā- pie izdegšanas.

Attīstības ceļš:atpazīt savas emocijas un impulsus un apzināties, ka negatīvās emocijas ātri izzūd, ja viņas pieņem. Iemācīties saskatīt pilnību tajā, kas ir šeit un tagad. Saprast, cik labi ir pieteikoši labi.

2.eneatips. Aprūpētājs ar Palīga potenciālu

Vadīšanas stils: izpalīdzīgais cilvēks

www.bigstockphoto.com

Personiskais fokuss:vēlme izpatikt, veidot attiecības, stratēģiski atbalstīt citus, padarot sevi par nozīmīgu un iedvesmojošu cilvēku.

Galvenie personiskie izaicinājumi:pārlieka orientācija uz attiecībām kamdēļ ir grūtības pateikt „nē” vai novilkt robežas un neiesaistīties par daudz. Pārāk lielā iestaiste un nespēja precīzi definēt padotajiem uzdevumus var novest pie pārstrādāšanās un vilšanās padotajos- jo „viņi nenovērtē manu ieguldījumu.”

Attīstības ceļš: iemācīties lūgt un saņemt apkārtējo palīdzību. Atpazīt savas vajadzības, pirms tās tiek piedēvētas apkārtējiem un nekavējoties īstenotas.

4.eneatips. Traģiskais romantiķis ar Individuālista potenciālu

Vadīšanas stils: unikālās personības spēks

Personiskais fokuss:sava iekšējā pieredze, sevis izpausme unikālā un speciālā veidā, sekošana ideālam.

www.bigstockphoto.com

Galvenie personiskie izaicinājumi: pārāk intensīvas emocijas un atkarība no garastāvokļa, pārāk lielas nozīmes piešķiršana emocijām, pārāk liels jūtīgums un izvairība. Kas var rezultēties ar nespēju vadīt padotos un pārvaldīt procesus no saimnieciskuma viedokļa.

Attīstības ceļš:uztvert, ka viss visapkārt ir vienlīdz vērtīgs. Piefiksēt mirkļus, kad rodas ilgas pēc tā, kā tieši šajā brīdī šeit nav. Atbrīvoties no pagātnes un ļauties tagadnei.

5.eneatips. Norobežotais ar Viedā potenciālu

Vadīšanas stils: eksperta statuss

www.bigstockphoto.com

Personiskais fokuss:intelektuālais līmenis, objektivitāte, analītiskums, privātums, neatkarīga darbošanās.

Galvenie personiskie izaicinājumi:atšķirtība, attālināšanās vai atstatums, pārlieka neatkarība, grūtības iesaistīt pārējos un pārlieks uzsvars uz mentalitāti. Kas viss var novest pie darbinieku nespējas uztvert vadītāja vēstījumu, un attiecīgi saprast, kas tieši no viņiem tiek sagaidīts un kāpēc.

Attīstības ceļš: devīga dalīšanās ar resursiem un sevi pašu. Prasmes būt spontānam un nesagatavotam.

6.eneatips. Skeptiķis ar Lojālista potenciālu

Vadīšanas stils:līme, kas satur kopā komandu.

Personiskais fokuss:pamatīga iedziļināšanās,  sadarbība, problēmu risināšana, risku novērtēšana, lojalitāte un neatlaidība.

www.bigstockphoto.com

Galvenie personiskie izaicinājumi:pārspīlēts raižpilnums, uzmanīguma-riskēšanas nelīdzsvars, atbalstīšanas-izaicinošuma nelīdzsvars, domu un sajūtu projicēšana uz apkārtējiem.

Attīstības ceļš: atbrīvošanās no šaubām un uzticības attīstīšana. Uzticēšanās sev un ticēšana dzīves labvēlībai.

7.eneatips. Epikūrietis ar Entuziasta potenciālu

Vadīšanas stils:optimistisks entuziasts

www.bigstockphoto.com

Personiskais fokuss: jaunas idejas un nākotnes plānošana.

Galvenie personiskie izaicinājumi: impulsīvitāte un nefokusētība, izvairīšanās no sarežģītām tēmām, racionalizēšana, nespēja izsekot līdzi.  Kas var novest pie padoto nespējas sekot līdzi vīzijām un centīgāko sekotāju izdegšanas.

Attīstības ceļš: būt „šeit un tagad”, neatkarīgi no tā, kāds šis moments ir. Izjust stāvokli, tā vietā, lai izskaidrotu to.

8.eneatips. Izaicinātājs ar Līdera potenciālu

Vadīšanas stils: spēks un stratēģija

Personiskais fokuss:lielās bildes domāšana,  lielas lietas, cīņa, taisnība, uzvara.

Galvenie izaicinājumi:kontrolēšana, pieprasīšana, satraukšanās par lēnu tempu un nozīmīgu aktivitāšu trūkumu, tiekšanās visu pārspīlēt. Kā rezultātā vērtīgi, bet neatkarību alkstoši darbinieki var aiziet.

Attīstības ceļš: izveidotu saikni ar savu iekšējo ievainojamo pusi, kurā atrodas „maigās” emocijas. Skatīties uz situāciju daudz plašākā mērogā un saredzēt tajā dabīgu taisnīgumu.

9.eneatips. Starpnieks ar Samierinātāja potenciālu

Vadīšanas stils:diplomātija

Personiskais fokuss:  konsensuss, iesaistība, pacietība, cieņa.

www.bigstockphoto.com

Galvenie izaicinājumi:neuzstājība, izvairīšanās no konfliktiem, neizlēmība, zema aktivitāte, pārāk liela piekrišana. Rezultātā efektivitātē ieinteresētie var pamest organizāciju, bet atlikušiem sāk darīt ko vēlas.

Attīstības ceļš:spēja „rīkoties tieši tagad”, precīzi un skaidri komunicēt ar apkārtējiem, pat tad, ja tas var novest pie konflikta. Būt harmonijā ar konfliktu, tā vietā, lai mēģinātu pār to gūt uzvaru.

 

*Tas, kas atšķir eneagrammu no daudziem citiem personību tipoloģiju veidiem ir personiskās izaugsmes iespējas, kuras top skaidras, noskaidrojot savu eneatipu. Tas ir kā iegūt ceļa kārti uz sevis labāko versiju.

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!