Izaugsme, Nauda Trīs paaudzes – trīs dzīves un finanšu stāsti | Monday, foto - ww.bigstockphoto.com

Trīs paaudzes – trīs dzīves un finanšu stāsti

Rietumu pasaulē populāri ķluvuši paaudžu pētījumi, kuros mēģina salīdzināt dažādu paaudžu vērtības, atrast to, kas motivē un virza katru paaudzi. Arī Monday kopā ar personālvadības asociācijas vadītāju Evu Selgu mēģina apzināt, kā atpazīt katru no paaudzēm un kā saprast to finanšu uzvedību.

Kad pēc trim četriem gadiem darba tirgū ienāks paaudze, kas dzimusi pēc 2000. gada, iespējams, ka darbavietās mēs kopā strādāsim četras paaudzes. Protams, piederību katrai no tām var novilkt ar dzimšanas gadu robežšķirtnēm. Tiesa, Eva Selga, kura 2013. gadā piedalījās paaudžu vērtību pētījumā Latvijā, saka – tas nav vienīgais parametrs, jo vienas paaudzes cilvēks pēc savām vērtībām un uzvedības var piederēt citai paaudzei. Tomēr lielie, vispārīgie secinājumi un tendences ir nolasāmi.

Domājot par mūsu paaudzēm, varētu vilkt zināmas paralēles ar amerikāņu pieeju, kas dala pēc šāda principa: “baby boomers” jeb pēckara paaudze, kas dzimusi no 1945. līdz 1962. gadam; X paaudze, kas dzimusi no no 1962. līdz 1980. gadam, Y paaudze, kas iezīmē no 1980. līdz 2000. gadam dzimušos. Nākamā ir Z paaudze, kas joprojām pētniekiem ir mīkla.

Vecākā jeb pēckara paaudze. Dzimuši laikā no 1945. līdz 1962. gadam. Devīze: mans darbs tas – esmu es

Raksturojums

Pastāv diezgan lielas atšķirības starp šīs paaudzes pārstāvjiem Rietumu pasaulē un cilvēkiem no bijušas padomju ģeogrāfiskās telpas. Galvenā atšķirība ir uzkrātā bagātība – Rietumos šī paaudze ir no ekonomikas perspektīvas maksātspējīgs un pievilcīgs segments, bet mūsu platuma grādos šo paaudzi nevaram uztvert tik viennozīmīgi – turīga vai maznodrošināta.

Tā ir paaudze, kura bija piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas, ir ļoti strādīga, uzmanīga un pacietīga. Paaudze, kura augstu vērtē stabilitāti un drošību, taču vienlaikus ir gatava, ka šī stabilitāte var itin viegli tikt sagrauta, tāpēc visvairāk paļaujas paši uz sevi. Tā uzmanīgi pieņem lēmumus, vienlaikus ir izteikti lojāla pārbaudītiem darba devējiem, zīmoliem.

Finanšu uzvedība

Šīs paaudzes pārstāvji ir apdedzinājušies dažādās finanšu sistēmu pārmaiņās un krīzēs. Domājot par pensiju, viņi lielā mērā paļaujas uz valsti un valdību. Bērni nav viņu pensiju cerība, jo tā ir paaudze, kas dzīvoja ar lozungu “visu labāko bērniem”. Tā kā privātie pensiju atbalsta instrumenti tirgū ienāca tūlīt pēc lielajiem finanšu satricinājumiem, viņi tiem neuzticējās un laikus nesāka veidot privātos pensiju uzkrājumus. Viņi mazāk riskē, ir prātīgi attiecībā uz kredītiem un investīcijām, un nav izteikta “ātro kredītu” auditorija.

Jānis Krupskis, DNB bankas īpašuma pārvaldes speciālists: Esmu no pēckara paaudzes, uz banku produktiem un piedāvājumiem raugos ar skepsi. Norēķinu kartes, internetbanku izmantoju pamatā komunālo maksājumu veikšanai, pirkumiem – reti. Patīk, ka makā ir sataustāma naudiņa, lai būtu ko tērēt un noziedot, arī braucot uz ārzemēm, līdzi ņemu skaidru naudu. Neuzticos pensiju fondiem, jauniešiem prasu, kāda būs šīs naudas vērtība pēc gadiem 30. Arī uz bērniem nepaļaujos.

Vidējā jeb X paaudze, dzimuši laikā no 1962. līdz 1980. gadam.

Devīze: Mana izglītība – tas esmu es!

Šī ir uzņēmēju paaudze (katra otrā ir uzņēmēju paaudze – nākamā būs tie, kas dzimuši pēc 2000. gada). Viņu darba motivācija – pašvērtība, atzinība, statuss. Tā kā viņi ir mazliet ciniski attiecībā pret darbu, viņi te meklē ne tik daudz jēgu, cik iespējas attīstīt sevi, savas prasmes un zināšanas. Patstāvīgi (nav vajadzīga atgriezeniskā saite), adaptīvi, efektīvi un uz peļnu orientēti cilvēki. Viņu moto – mēs strādājam, lai dzīvotu.

Finanšu uzvedība

Šī paaudze savā ziņā visvairāk cietusi no finanšu krīzēm. Krīze viņus skāra jūtīgā dzīves ciklā – paaudze ir vēl pārāk jauna, lai tai būt finansu “drošības spilvens”, akcijas vai izmaksāti īpašumi. Šī paaudze pēdējā mājokļu tirgus burbulī ir zaudējusi ap 45 % no savu īpašumu vērtības.

Otrs sāpīgs sitiens – tai bija jāpārskata karjeras iespējas mirklī, kad viņi tuvojās karjeras virsotnēm. Viņi pilnā mērā izbaudīja darba tirgus pārmaiņas – pazuda vienas profesijas, citas kļuva nepieprasītas, mainījās noteikumi algu izmaksās…

Šai paaudzei ir lielas finansiālas saistības. No visām trim paaudzēm šī visizteiktāk gribējusi dzīvot šodien un baudīt visu uzreiz, kas nozīmē “dzīvot pāri saviem līdzekļiem”. Tāpēc to raksturo liels kredītu slogs, portfelī ir gana daudz saistību – bērnu studiju, hipotekārie, kredītkaršu. Paaudze X atrodas zināmā iespringuma stāvoklī, jo jau jāsāk domāt par vecākiem, bet joprojām jādomā par bērniem, tatad jākalpo uz abām pusēm.

Šī paaudze nav lieli investori. Iegulda naudu ļoti uzmanīgi, pārāk konservatīvi savam vecumam. Tas attiecas arī uz pensiju uzkrājumiem, kam viņi velta līdz  5% no saviem ienākumiem, kur vajadzētu vismaz 10 – 15%.

Pēteris Strautiņš, DNB bankas makroekonomikas eksperts: Es teiktu, ka šī paaudze, pie kuras pats arī piederu, ir izvilkusi diezgan laimīgu lozi. Brīdī, kad Latvijā mainījās sabiedriskā iekārta, viņi bija ļoti jauni vai diezgan jauni. Viņiem ir lielāks vai mazāks priekšstats par iepriekšējo sistēmu, kas ir vērtīga dzīves skola, bet tā nepaspēja viņus īpaši samaitāt, X paaudzes jaunāko daļu pat nemaz. Šīs paaudzes pārstāvju likteņos liela nozīme ir pat nelielām dzimšanas brīža atšķirībām. Pats esmu dzimis 1975. gadā un atceros, ka tie, kas bija kaut par gadu vai diviem vecāki, deviņdesmito gadu sākumā paspēja ieņemt vērtīgas nišas, kurās vēl joprojām veiksmīgi darbojas. Taču X paaudzes jaunākajai daļai savukārt bija labākas iespējas papildināt izglītību Rietumos. Tātad šajā paaudzē ir daudz cilvēku ar labiem ienākumiem un īpašumiem. Ja valstīs ar ilgāku tirgus ekonomikas pieredzi cilvēki lielākos ienākumus sasniedz ap 55 gadiem, mums šis vecums  joprojām ir zemāks.

Tajā pat laikā finanšu uzkrājumi Latvijā joprojām nav lieli, un tādi tie nav arī šai paaudzei. Tās bagātību, kas pēc mūsu zemes vēsturiskajām mērauklām ir visnotaļ ievērojama, galvenokārt ir nekustamajā īpašumā, arī uzņēmumu daļās. Tātad tiešā vai netiešā veidā tie ir reālie aktīvi. No vienas puses, tas pasargā no finanšu tirgu svārstībām. No otras puses, šīs paaudzes cilvēkiem trūkst ieguldījumu diversifikācijas. Pensiju plāni, ieguldījumu fondi, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, kuru aktīvi ir ieguldīti pasaules finanšu tirgos, šādas iespējas sniedz.

Ja nepiedzīvosim īpaši nepatīkamus pārsteigumus, Latvijas ekonomika un līdz ar to mūsu ienākumi turpmākajos gados diezgan strauji augs. Līdz ar to iespējas radīt un palielināt uzkrājumus nākotnē radīsies daudziem, kuriem to šobrīd nav. X paaudzei vēl ir diezgan daudz laika, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu vilcināties.

Jaunākā jeb Y paaudze – dzimuši no 1980. līdz 2000. gadam.

Viņu devīze: mans sociālais kapitāls – tas esmu es!

Šo dēvē arī par Millenium paaudzi, pilnībā sociāli integrēto paaudzi, kas ievērojami atšķiras savu vecāku un vecvecāku paaudzēm. Šīs paaudzes pieņēmumi par vecāko paaudžu piemērotību darba tirgum ir diezgan nekomplimentāri – viņi labprāt atlaistu visus darbiniekus, kas vecāki par viņiem. Bet tieši šī paaudze tiek uzskatīta par izcilo vadītāju paaudzi. Palūkosim – kāpēc.

Raksturojums

Korporatīvie un politiskie skeptiķi, kam nav īpašu autoritāšu. Ļoti pārliecināti par savām profesionālajām priekšrocībām, kur ietilpst gan vairāku valodu zināšanas, gan tehnoloģiju pārvaldība, gan sociālajos tīklos labi uzbūvēts sociālais kapitāls. Viņiem ir vairāk entuziasma, mērķtiecības un agresijas attiecībā uz saviem profesionālajiem mērķiem. Eva Selga kā piemēru citē savu sarunu ar kādu šīs paaudzes darbinieku, kurš jautā :“Kas man būtu jādara, lai es ieņemtu sava vadītāja vietu? Kādi kursi, prasmes un zināšanās man jāapgūst, lai varētu viņu izkonkurēt saprātīgā periodā?”. Viņi ir toleranti pret dažādību, elastīgi, ļoti spējīgi darboties multitasking apstākļos. Karjeras motivācija – interesants darbs, nemitīga atgriezeniskā saikne par profesionālo sniegumu. Ja nav ne viens, ne otrs – viņi meklē citu darbavietu. Viņi nav gatavi strādāt tik smagi kā iepriekšējās paaudzes, viņiem būtiska arī personīgā dzīve – interesanta un ar ievērojamu brīvības sajūtu. Viņu vājās vietas ir nespēja būt produktīviem, noturīgiem un strādāt komandā.

Finanšu uzvedība

Iespējams, tāpēc, ka piedzīvojuši savu vecāku finanšu satricinājumus, viņi dod priekšroku brīvībai. Viņi negrib uzņemties lielus ilgtermiņa riskus. Ja arī viņiem ir/būs kredīti, tie visbiežāk ir tikai īstermiņa un ar mazākiem riskiem. Interesanti, ka šī paaudze ir gatava uzkrāt pensijai jau no pirmās algas, vienlaikus viņi pat negribētu pensionēties, jo tieši darbā saredz jēgu, piepildījumu un aizrautību.

Tomēr nauda viņiem ir svarīga! Viņi inernetā daudz mācās un interesējas par alternatīviem finanšu modeļiem. Paraduši iepirkties online vidē, nebaidās no paypal un līdzīgām sistēmām. Viņi vairāk kā citas paaudzes cenšas kontrolēt savu finanšu situāciju, bieži to dara caur mobilajām aplikācijām, budžeta plānotājiem. Paredzams, ka šī paaudze atbalstīs dažādas netradicionālas finanšu inovācijas, viņus vilina akciju darījumi.

Lai arī šī paaudze uzreiz pēc augstskolas nonāca ekonomiskās krīzes kulminācijā un tādējādi daļa pat kļuva bezdarbnieki, viņi par to īpaši nesatraucas un mierīgi dzīvo savu vecāku paaudzei “uz kakla”. Tā nesen ASV veikts pētījums liecina, ka ir paaugstinājies vecuma slieksnis, kurā jaunie cilvēki uzskata, ka noteikti jābūt finansiāli neatkarīgiem no saviem vecākiem. 1993. gadā tas bija 22 gadi, tagad -25 gadi.

Jurijs Kudrjavcevs, DNB finanšu tirgus risku analītiķis:

Pirmā paaudze, kas ir dzimusi deviņdesmito gadu sākumā, uzreiz pēc LR neatkarības iegūšanas, šodien tikai uzsāk savu karjeras attīstības ceļu. Tāpēc ir diezgan grūti spriest par paaudzes attieksmi pret tādiem ilgtermiņa finanšu produktiem kā hipotekārie kredīti vai ilgtermiņa noguldījumi. Bieži iepazīšanās ar kredītu produktiem sākas ar studiju kredīta saņemšanu, lai apmaksātu mācības augstskolā. Tomēr jau šobrīd varam apgalvot, ka interneta tehnoloģiju attīstība šīs paaudzes izaugsmes laikā ir ievērojami ietekmējusi maksāšanas ieradumus. Pie šīs paaudzes, piemēram, pieder cilvēki, kas par pirkumiem vienmēr maksā ar bankas karti, un viņu makā jūs neatradīsiet skaidru naudu. Jau no pusaudžu vecuma daudzi arī pazīst un ikdienā lieto digitālas maksājumu sistēmas PayPal vai Google Wallet, lai iepirktos starptautiskās elektroniskās tirdzniecības vietnēs.

Padomi

Tarass Buka, IPAS DNB Asset Management aktīvu pārvaldnieks:

Domāju, ka, veicot šādu paaudžu salīdzināšanu, ir svarīgi apzināties, ka tā atspoguļo situāciju šeit un tagad. Šeit – jo ir svarīga arī apkārtēja vide: piemēram, baby boomers paaudze rietumvalstīs un Latvijā ir grūti salīdzināma. Tagad – jo 2024. gadā var atklāties, ka Y paaudzes uzvedība kļuvusi līdzīga tai X paaudzes uzvedībai, kāda tā tika novērota 2014. gadā.

Runājot par paaudžu finanšu uzvedību, ir svarīgi uzsvērt, ka neatkarīgi no paaudzes kopējie principi paliek vienādi visiem – un galvenais princips ir veselais saprāts. Ir prātīgi lasīt līgumus, pirms tos parakstīt, ir prātīgi neticēt vieglai un ātrai peļņai, ir prātīgi veidot uzkrājumus, ir prātīgi aizņemties pārdomāti. Un šo sarakstu var turpināt….

 

 

Saturs radīts ar DNB bankas atbalstu

One Komentārs

 1. MIRANDE Alain
  13/10/2014 17:37 | Saite

  Skatīt jūsu projekti nāk līdzi vienreiz

  Bankas var atteikt aizdot naudu, jo īpaši, ja klientam nav visas maksātspējas garantijas. Daži personiskās situācijas tiek uzskatīti invaliditāti viņa baņķieris, kurš redz risks netiek atmaksāti. Kur vērsties, kad šādos gadījumos Mēs esam šeit, jūs varat uzticēties mums visiem jūsu finansējuma pieprasījumu.
  Ne vairāk rūpes par jums, mēs jums palīdzēsim, un, lai iegūtu informāciju par Jūsu pieprasījuma vienu adresi:

  Pasts: financementfiable@hotmail.com

  Paldies, ka sazinājāties ar mani

  Best sveiciens

Atbildēt Atcelt atbildēt

Tavs e-pasts nebūs pieejams publiski.

Aizpildi kontaktinformāciju šeit:

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!