Izaugsme, Vadīt Būt par supervīzoru! | Monday www.bigstockphoto.com

Skan lepni – būt par supervīzoru!

Mentors, koučs, supervīzors, sparinga partneris un pat lietišķo attiecību sponsors – kāpēc saradies tik daudz padomdevēju? Vai tie ir tikai seksīgi nosaukumi, lai paprasītu vairāk naudas par vienu un to pašu pakalpojumu? Monday mēģināja saprast, kas ir kas, kā arī – kam un kāpēc būtu vajadzīgi visi šie piedāvājumi

Jebkurā karjeras posmā mēdz būt pietiekami sarežģītas dzīves situācijās, kad vajag padomu, atbalstu, vai arī – vienkārši parunāt. Un, jo augstāk mēs kāpjam, jo mazāk kļūst to, kam var paprasīt padomu un ar ko izrunāt problēmas.

Mentors

ir drīzāk draudzīgs skolotājs un ceļvedis, kuram kopumā rūp tava labsajūta un tavas kompetences paaugstināšana. Mentoringa sesijā konkrēti rezultāti nav svarīgākais, tāpēc tās laikā netiek izvirzīti precīzi mērķi. Attiecības ar mācekli visdrīzāk būs neformālas, sarunu laikā mentors dalās ar savu pieredzi, dod atgriezenisko saiti par māceklim svarīgiem jautājumiem, to papildina sokrātiskas sarunas par mērķiem. Mentoram ir atļauts gandrīz viss, ko dara citi šeit pieminētie profesionāļi –  uzdot jautājumus kā koučam, konsultēt kā supervīzoram, dot padomus kā konsultantam, risināt dzīvesgudras sarunas kā sparinga partnerim. Par mentoru var kļūt, ja ar savu reputāciju esi nopelnījis, ka kāds tevi atzīst par labu esam palīdzēt. Sagaidāmais rezultāts – mācekļa pašapziņas un pašpārliecinātības kāpums, atklāsmes par sevi.

Koučs

ir drīzāk biznesa treneris, kas kopā ar tevi izvirza konkrētus mērķus, uzdevumus, piemēram, panākt reālas izmaiņas tavās darba prasmēs, attieksmē, uzvedībā, kas ļaus sasniegt konkrētus profesionālus rezultātus. Šīs jau ir formālākas attiecības, kurās gandrīz uz katru nākamo tikšanos tiek noteikti nelieli mērķi un attiecīgi arī kritēriji, kas liecinās, vai pārmaiņas ir notikušas. Sarunu stils – mērķtiecīgi vadīti jautājumi, kas noved mācekli pašrefleksijā, pie jaunām atziņām par sevi un pārmaiņu virzienu. Attiecības var noritēt individuāli vai arī komandas formātā. Kouču izvēlas augstākā līmeņa vadība pati sev, bet koučs arī var tikt nozīmēts no augšas kā atbalstošs izaugsmes palīgs padotajiem. Sagaidāmais rezultāts  – pārmaiņas organizācijā (piemēram, veselīgāka atmosfēra komandā), labāki rezultāti vai vadītāja kompetenču attīstīšana. Koučinga pamatprincipi neietver padomu došanu. Kouča mērķis ir atvērt sava klienta potenciālu, rosināt viņu paraudzīties uz situāciju no jauniem aspektiem, lai klients spēj pats nonākt pie sev labākā risinājuma. Koučam nav jābūt konkrētās nozares (mārketings, finanses, vadība, pārdošana u.t.t.) speciālistam. Dažkārt tas pat var traucēt koučam atturēties no padoma došanas.

Supervīzors

ir sava veida biznesa terapeits, kas atbalsta darbiniekus kritisku vai izaicinošu situāciju risināšanā, palīdz vadītājiem saprast organizācijā radušos problēmu cēloņus, koncentrējoties galvenokārt uz savstarpējo attiecību jautājumiem un cilvēka personības aspektiem, kas traucē vai palīdz sasniegt rezultātus.

Savulaik supervīzija tika izmantota kā atbalsta funkcija sociāliem darbiniekiem, mediķiem, psihoterapeitiem, proti, to profesiju pārstāvjiem, kam ir ciešs kontakts ar cilvēkiem un kas savā darbā regulāri saskaras ar stresa situācijām vai emocionāli smagu gadījumu risināšanu. (Piemēram, psihoterapeitiem personīgā supervīzija pat ir obligāta profesionāla prasība.) Supervīzijas mērķis ir panākt, lai darbinieks justos psiholoģiski komfortabli, līdz ar to varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus klientam. Taču 70. un 80. gados supervīzija ienāca arī biznesa vidē, jo novērojumi liecināja, ka te, līdzīgi kā atbalsta profesijās, arī intensīvs kontakts ar klientiem, arī emocionālu spriedze un darbs saspringtā tempā, pakļaujot sevi izdegšanas riskam. Likumsakarīgi, ka šim sarakstam pievienojas arī vadītāji, kas regulāri saskaras ar dažādu problēmsituāciju risināšanu.

Supervīziju savā ziņā var uzskatīt par uzņēmuma veselības terapiju. Supervīzijā organizācija tiek aplūkota kā vienota sistēma, palīdzot tajā iesaistītiem dalībniekiem apzināties savu lomu, atbildību, kā arī ietekmi uz kopējiem rezultātiem un organizācijas tālāko attīstības gaitu. Supervīzija visbiežāk tiek izvēlēta situācijās, kad ir nepieciešams saprast, kāpēc organizācijā kaut kas ilgstoši neizdodas. Piemēram, bremzējas pārmaiņu ieviešanas process. Vai arī kaut kas nenotiek tā, kā gribētos – pasliktinās biznesa rezultāti, krītas darba kvalitāte, tiek saņemtas klientu sūdzības, paaugstinās darbinieku rotācija, arī ieilgušu konfliktu gadījumos u.c.

Būtiski piebilst, ka mentors un koučs var strādāt uzņēmuma iekšienē un būt amata ziņā augstākstāvošs, bet supervīzijai, lai saglabātu neitralitāti un spētu kritiski reflektēt situāciju, noteikti jābūt ārpakalpojumam. Izvēloties individuālo supervīziju, tiek sagaidīta profesionālā snieguma kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanās. Komandas līmenī tas izpaudīsies vienotas mērķu izpratnes, saliedētas darbības un efektīvas sadarbības veidā. Organizācijas kontekstā tas var palīdzēt veiksmīgi ieviest nepieciešamās pārmaiņas uzņēmumā, uzlabot uzņēmuma pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību. Jāpiebilst, ka šobrīd supervīzija kā pakalpojums ir aizslēpusies aiz koučinga popularitātes un tiek pirkta kā koučings ar pievienoto vērtību, bet patiesībā koučings ir tikai instruments un daļa no supervīzijā izmantotās prakses paņēmieniem.

Sparinga partneris

ir tavs t. s. Sokrāta sarunu partneris un tiek pielietots arī kā augstākā līmeņa vadītāju koučinga paveids. Meklējot skaidrojumu par sparring partneri, saņēmu tikai Vikipēdijas atbildi – boksa un kaujas cīņu partneris, kas palīdz sagatavoties izšķirošajai cīņai. Sparinga partnerībai, līdzīgi kā koučingam, izcelsme tik tiešām meklējama sportā, jo abos ir mērķis, kas jāsasniedz. Tā ir saruna ar intelektuāli līdzvērtīgu, profesionāli pieredzējušu ekspertu un vienlaikus draudzīgi izaicinošu cilvēku, kurš saprot tavu cīņu lauku, kurš tevi iedvesmo ar patiesiem stāstiem no saviem krājumiem un izaicina ar jautājumiem, palīdzot nonākt līdz jaunām versijām, lēmumiem un idejām. Par ko runāt ar sparinga partneri? Stratēģijas formulēšana un ieviešana, biznesa pieaugums, jaunu produktu ideju ieviešana, klientu iepriecināšana, dzīves un darba līdzsvars, prioritātes dzīvē un biznesā. Sagaidāmais rezultāts? Pavisam vienkārši sakot – nomierināšana un atbalsts.

Lietišķo attiecību sponsors

ir uzņēmuma varas pozīcijā esošs darbinieks, kas izvēlas savu protežējamo – potenciālo profesionālo talantu  jeb „zvaigzni“, un kļūst par viņas/viņa „advokātu“, lai virzītu viņa/viņas karjeras izaugsmi. Talantīgo pretendenti/u var izziņot jau kā pēcteci kādā amatā, vai arī viņa/š tiek acīmredzami virzīts uzņēmuma iekšienē pa vertikāli, to īpaši neafišējot. Citi darbinieki var tikai nojaust un minēt, kādas ir viņas/a priekšrocības.  Viņa/š var saņemt īpašu uzmanību – mentoringa, koučinga atbalstu, apmācības, komandējumus, dalību īpašās sapulcēs, kļūt par pavadoni biznesa tikšanās, bet tikai ar vienu nolūku – sagatvot viņu potenciālai lomai nākotnē. Tā ir jaunākā un mazāk zināmā atbalsta loma organizāciju psholoģijas lomu portfelī. Būtiski saprast, ka tas nav nekas piedauzīgs, tikai sievietes reti realizē šo iespēju – virzīt kādu talantīgo protežē.

Tātad

  • Mentors iedvesmos un palīdzēs tev augt.
  • Koučings un supervīzija balstās uz pārliecību, ka visas atbildes ir mūsos pašos. Ar mērķtiecīgu jautājumu un radošu metožu palīdzību koučs un supervīzors palīdzēs cilvēkam pašam nonākt pie atbildēm, rast risinājumus un atpazīt savus iekšējos resursus.
  • Sparinga partnerība noderēs, ja esi nonākusi lielas izšķiršanās priekšā, vai arī nokļuvusi nelielā strupceļā, un, lai paskatītos uz visu no malas, jāparunā ar gudru cilvēku.
  • Ja gribi izdarīt labu mūža darbu, atrodi kādu talantu savā organizācijā un palīdzi viņai/am uzplaukt.

Materiāls tapis sadarbībā ar Betiju Putniņu, izaugsmes kouču, organizāciju un līderu supervīzori, un Katrīnu Ošleju, atlases kompānijas Talentor vadītāju

2 Trackbacks

Atstāj komentāru

Tavs e-pasts nebūs pieejams publiski.

Aizpildi kontaktinformāciju šeit:

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!