Izaugsme, Vadīt | Anita Gaile, foto -www.bigstockphoto.com

Pārmaiņu vadīšanas īsais kurss

Tu jau zini – pārmaiņas būs. Bet, lai tās iekustinātu un vadītu, tev būs nepieciešama pacietība, izturība un – pats galvenais – darbinieku atbalsts. Jau rakstījām par pārmaiņu tendencēm un signāliem uzņēmumos; šoreiz par to, kā veiksmīgi iesaistīt darbiniekus pārmaiņu vadībā. Stāsta pārmaiņu arhitekte Anita Gaile

Radi sajūtu, ka pārmaiņas ir nepieciešamas

Pārmaiņas uzņēmumā nozīmē katram izkāpt no savas komforta zonas. Tas nav ērti, un brīžiem pat biedējoši, jo nav zināms, kas notiks, ja kaut ko mainīsim. Ērtāk ir turpināt dzīvot pa vecam – zinām, ka zaudējam tirgus daļu, bet nevaram saņemties modificēt vai mainīt produktu vai pakalpojumu, jo nezinām, vai nepaliks vēl sliktāk. Apzināmies, ka pareizāk kādu funkciju būtu iegādāties kā ārpakalpojumu, bet baidāmies zaudēt šķietamo kontroli pār procesu. Tāpēc, lai kaut ko mainītu, ar konstatējumu, ka tev kā vadītājai nepatīk, kā lietas šeit notiek, nepietiks. Jo, iespējams, darbiniekiem tas tīri labi patīk. Argumentācijai jābūt spēcīgai, pamatotai un emocionāli iesaistošai – balsties uz faktiem un radi iedvesmojošu nākotnes vīziju.

Izveido ietekmīgu pārmaiņu vadības komandu

Sapulcini sava uzņēmuma vadošos un gaišos prātus, lai atbildētu uz galveno jautājumu – kāpēc vairs nevaram dzīvot pa vecam. Tie būs tavi pārmaiņu aģenti uzņēmumā, tāpēc noskaidro, vai arī viņi redz pārmaiņu nepieciešamību, kādu viņi saskata personīgo ieguvumu vai riskus no pārmaiņām, vai viņi būs gana pārliecināti, lai realizētu pārmaiņu stratēģiju un savukārt pārliecinātu savus padotos.

Zīmē vīziju un formulē stratēģiju

Lai saprastu, ko ir nepieciešams mainīt, uzzīmē ideālo uzņēmuma, komandas, produkta nākotni un akcentē, kas būs fundamentāli citādāk. Piemēram, līdz šim bijām lieli un lēti, tagad gribam kļūt mazi, dārgi un elastīgi. Iespējams, jums būs jāpārskata arī uzņēmuma vērtības. Tev arī šajā posmā jāmēģina formulēt (jo tie būs pirmie darbinieku jautājumi komunikācijas posmā), ko darīs katrs no darbiniekiem, ja pārmaiņas tiks realizētas. Kādas prasmes viņiem būs vajadzīgas? Kurš piedalīsies kura lēmuma pieņemšanā un realizācijā?

Komunicē vīziju

Laba stratēģija ir tikai tāda stratēģija, kas tiek realizēta. Lai to varētu izdarīt, cilvēkiem ir jāzina, kāda tā ir. Tāpēc komunikācijas nekad nav par daudz. Izmanto visdažādākos komunikācijas kanālus un atceries, ka tā vienmēr ir divu virzienu kustība. Ar to vien, ka tu atkārtosi savu stāstāmo kā nospēlēta plate, būs par maz. Un arī, ja neieklausīsies tajā, ko saka darbinieki, un necentīsies palīdzēt viņiem pārvarēt radušos šķēršļus.

Iedvesmo cilvēkus

Skaistas vīzijas un izcila stratēģija var būt nepietiekami, lai pārliecinātu cilvēkus mainīt ierasto kārtību. Vajag iedvesmotu un enerģisku vadītāju, kuram gribas sekot. Tāpēc atceries, ka lai ko tu arī stāstītu sanāksmēs un rakstītu dokumentos, tev ir jābūt paraugam darbībā. Cilvēkiem ir jāredz tava pārliecība, ticība un enerģija.

Izstrādā pārmaiņu plānu un svini „mazās” uzvaras

Plāns ir ceļš, pa kuru ejot, mēs nonāksim pie mērķa. Tāpēc tam jābūt racionālam, loģiski uzbūvētam un reālam, lai cilvēki uzdrošinātos spert pirmos soļus jaunajā virzienā un piedzīvotu rezultātus. Pirmie sasniegumi ir svētku vērti, jo parāda, ka šķietami neiespējamais ir pietuvojies kaut par soli, un ka tu novērtē darbinieku pūles. Tas palīdz uzturēt motivāciju un iedvesmu.

Pārmaiņu plāna būtiska sastāvdaļa ir darbinieku apmācību plāns, jo jaunie uzdevumi, visticamāk, prasīs jaunas kompetences un zināšanas. Jāsaprot, kādas kompetences mums jau ir, kādas vēlamies attīstīt un kādas mums turpmāk nebūs nepieciešamas. Svarīgi ir radīt cilvēkos vēlēšanos un iemaņas mācīties, lai varam attīstīt un pilnveidot esošos darbiniekus, nevis pie katrām pārmaiņām būtu spiesti šķirties no tiem, kam nav nepieciešamo kompetenču un nav arī vēlmes tās iegūt.

Radi vēl pārmaiņas

Katras pārmaiņas ietekmē katru procesu uzņēmumā, un iespējams, ka paveiktais nelielais uzlabojums radīs iespējas un vajadzību pēc turpmākām pārmaiņām. Zinām taču, kā tas ir, ka tad, kad esam nomazgājuši logus, saprotam, ka jāķeras pie putekļu slaucīšanas un grīdas mazgāšanas.

Nostiprini pārmaiņas

Arī pēc tam, kas esam pamēģinājuši kaut ko darīt pa jaunam, vēlme atgriezties pie iepriekšējās rutīnas ir ļoti liela, un tas ir dabiski. Jaunā prakse jāatkārto vēl un vēlreiz, kamēr tā no apzinātas kompetences kļūst par neapzinātu, dabisku kompetenci un iedzīvojas tava uzņēmuma tradīcijās. Tāpēc palīdzi pārmaiņām iedzīvoties, veidojot tās atbalstošas struktūras, atalgojot pārmaiņu mērķa sasniegšanu veicinošu uzvedību un esot konsekventai savā nostājā.

Lai tev veicas!

Atstāj komentāru

Tavs e-pasts nebūs pieejams publiski.

Aizpildi kontaktinformāciju šeit:

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+

Monday.lv esam radījuši tev!

Ja tev tas patīk, pievienojies mūsu atbalstītājiem!